Ita Rosida,S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat :

ita@sdn-sirnoboyo.sch.id