Minarsih, S.Pd.SD
NIK:
NIP: 19681119 199308 2 002
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat :

+62 851 02288556
minarsih@sdn-sirnoboyo.sch.id